Autoriaus Archyvai: admin

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties Skaityti daugiau

Paskaita moksleiviams

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre Prieglobsčio darbuotojai skaitė paskaitą moksleiviams apie priklausomybes. Galima pasakyti, kad nelengva buvo išlaikyti jaunų žmonių dėmesį 60 minučių tačiau profesionaliems Prieglobsčio darbuotojams tai pavyko. Tikimės, kad jaunuoliai apmąstys tai ką išgirdo ir pabandys pritaikyti Skaityti daugiau

Mokymai

Labdaros paramos fondas “Prieglobstis”, vykdydamas projektą “Priklausomybių prevencija – kaip įtakosime šiandienos visuomenę”, organizavo mokymus “Metodų mugė” socilianiams darbuotojams visoje Lietuvoje. Mokymai vyko visoje dešimt apskričių. Šiauliu ir Telšių apskrityse mokymai vyko dviejose savivaldybėse. Seminarų dalyviai Skaityti daugiau

PROJEKTAS – Priklausomybių prevencijos – kaip įtakosime šiandienos visuomenę

Projekto tikslas: Mažinti socialinę atskirtį, vykdant prevencines programas priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų srityje.

Projekto veiklos:

  • Socialinė akcija – provokacija „Priklausomas? Mums tai svarbu?“
  • Atviras renginys „Socialinis skambutis“
  • Seminaras “Bendruomeniškumo ugdymas”
  • Radijo laidų ciklas „Priklausomybė ir visuomenė: šiandienos aktualijos“
  • Seminaras – diskusija “Lygiavertiškumas“
  • Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimo renginiai
  • Pagalbos forumas
  • Įstaigų bendradarbiavimo idėjų mugė
  • Mokymai asmenims, dirbantiems su priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis sergančiaisiais žmonėmis
  • Komandinės supervizijos

Psichoaktyvių medžiagų vartojimas sukelia daug problemų tiek patiems priklausomiems asmenims, tiek aplinkiniams: nusikalstama veikla, sveikatos, darbo santykių, santykių su artimaisiais problemos Skaityti daugiau

PROJEKTAS NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ REABILITACIJA“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 608 (Žin., 2013, Nr. 73-3673), administruoja projektą „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau – Projektas).

Šis Skaityti daugiau

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinė ir socialinė reabilitacija, socialinė integracija, socialinės atskirties mažinimas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonės ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“

http://ntakd.lt/files/reabilitacija/Reabilitacija_2013.pdf

PIRMOJI “MAISTO BANKO” AKCIJA

Labdaringa maisto produktų aukojimo akcija vyko spalio 18-19 dienomis. Šių metų rudens akcijoje pasiryžo sudalyvauti ir VDC „Vaiko kelias“. Pasirašę sutarį su “Maisto banko” Klaipėdos regiono padaliniu ruošėmės šios dienos pradžiai. Apmokyti savanoriai, pakviesti dalyvauti vaikai rinkosi penktadienio popietę Naujosios Akmenės Skaityti daugiau

Bendradarbiavimas įgyvendinant savivaldybės projektą “Atrask ir pažink save kultūroje”

VDC „Vaiko kelias“ dalyvauja projektuose, bendradarbiaujant su kitais socialiniais partneriais.

Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo projekto „Atrask ir pažink save kultūroje“ vadovė, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimoms Irma Lalienė, kartu su Naujosios Akmenės miesto seniūnijos Skaityti daugiau

2013 metų stovykla

Vaikų dienos centras „Vaiko kelias“  vykdė laimėtą projektą: „ Tarptautinėvaikų vasaros stovykla „Pažintis su Kuršių kraštu“.  Birželio antroje pusėje  vaikams organizuotas užimtumas Latvijoje sename Nikracės dvare.
„….niekados negalvojau, kad tiek daug galima nuveikti per šešias dienas. Skaityti daugiau