Temos Archyvai: Projektai

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties Skaityti daugiau

PROJEKTAS – Priklausomybių prevencijos – kaip įtakosime šiandienos visuomenę

Projekto tikslas: Mažinti socialinę atskirtį, vykdant prevencines programas priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų srityje.

Projekto veiklos:

  • Socialinė akcija – provokacija „Priklausomas? Mums tai svarbu?“
  • Atviras renginys „Socialinis skambutis“
  • Seminaras “Bendruomeniškumo ugdymas”
  • Radijo laidų ciklas „Priklausomybė ir visuomenė: šiandienos aktualijos“
  • Seminaras – diskusija “Lygiavertiškumas“
  • Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimo renginiai
  • Pagalbos forumas
  • Įstaigų bendradarbiavimo idėjų mugė
  • Mokymai asmenims, dirbantiems su priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis sergančiaisiais žmonėmis
  • Komandinės supervizijos

Psichoaktyvių medžiagų vartojimas sukelia daug problemų tiek patiems priklausomiems asmenims, tiek aplinkiniams: nusikalstama veikla, sveikatos, darbo santykių, santykių su artimaisiais problemos Skaityti daugiau

PROJEKTAS NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ REABILITACIJA“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 608 (Žin., 2013, Nr. 73-3673), administruoja projektą „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau – Projektas).

Šis Skaityti daugiau

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinė ir socialinė reabilitacija, socialinė integracija, socialinės atskirties mažinimas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonės ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“

http://ntakd.lt/files/reabilitacija/Reabilitacija_2013.pdf