Istorija

Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“ oficialiai savo veiklą pradėjo 2004 m. Bet socialinės veiklos šaknys užsimezgė dar 1995 m. kai Evangelikų bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis su šeima atsikėlė gyventi į Naująją Akmenę. Susidūręs su tuo metu didele bedarbyste, skurdu ir asocialiais asmenimis, kurie užsukdavo pas jį į namus prašyti pagalbos, pastorius duodavo maisto, pinigų ir teikdavo kitą pagalbą. Bet tai nepadėdavo ištrūkti jiems iš gilaus priklausomybių liūno. Po ilgų paieškų ir maldų Mindaugas įsigijo apleistą dvarelį Dabikinėlės kaime Akmenės rajone. Čia ir įsikūrė reabilitacijos centras priklausomiems asmenims „Prieglobstis“. Metams bėgant atsirado poreikis padėti tiems kurie baigdavo reabilitaciją bet nesugebėdavo savarankiškai adaptuotis visuomenėje. Tam tikslui buvo įkurti Adaptacijos namai (Naujoji Akmenė) Kadangi buvo pastebėta, kad ir prieš reabilitaciją ir po jos reikia dirbti su žmonių motyvacija ir vykdyti atkryčio prevenciją, tam tikslui Adaptacijos namuose įsisteigė blaivybės klubas (Naujoji Akmenė) ir suaugusiųsų dienos centras. Vėliau į Prieglobstį pradėjo kreiptis moterys su vaikais. Taip atsirado moterų su vaikais reabilitacijos bendruomenė Mamos sodyba (Mažeikių rajonas) ir Krizių centras (Akmenė). Krizių centre, pagal poreikį, pradėjome dirbti su romų tautybės vaikais motyvuojant juos mokytis. Dalis priklausomų žmonių buvo senyvo amžiaus, kai kurie buvo benamiai. Tam tikslui buvo įkurti savarankiško gyvenimo namai Senjorų prieglobstis (Troškūnai, Anykščių rajonas) ir Benamių kaimas (Joniškio rajonas).

Šiek tiek atskira veikla, kuri vis tik susijungė su socialine reintegracija – vaikų dienos centras “Vaiko kelias” (Naujoji Akmenė). Ji pradėta 2010 –aisiais. Evangelikų bažnyčios patalpose, pakviesti mūsų socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų, pradėjo rinktis mokyklinio amžiaus, socialinę atskirtį patiriantys,  vaikai. Jiems teikiama įvairiopa pagalba pradedant pamokų ruoša ir baigiant laisvalaikio organizvimu. Vaikai augo ir tapo paaugliais. Jiems reikėjo jaunimo centro. Į šį poreikį labai gerai atsakė įsteigtas atviras jaunimo centras “Newstounes” (Naujoji Akmenė) kuris suburia neformalujį jaunimą į balivaus ir turingo laisvalaikio praleidimą.

Tarptautinė veikla

LPF “Prieglobstis”, Latvijos respublikoje įkūrė fondą “Patverums” kuriame vykdoma tarptautinė, 28-ų dienų, blaivaus gyvenimo mokymo programa.

Taigi, iš mažyčio, Evangelijoje minimo, garstyčios grūdelio Fondas palaipsniui išaugo į didelę socialinės gerovės asociaciją, jungiančią daugiau nei 10 socialinių centrų. Čia prieglobstį surado nevienas į gyvenimo nuošalę patekęs žmogus. „Prieglobstis“ išsiplėtė į Akmenės, Mažeikių, Joniškio  ir Anykščių rajonus.