PROJEKTAS – Priklausomybių prevencijos – kaip įtakosime šiandienos visuomenę

Projekto tikslas: Mažinti socialinę atskirtį, vykdant prevencines programas priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų srityje.

Projekto veiklos:

  • Socialinė akcija – provokacija „Priklausomas? Mums tai svarbu?“
  • Atviras renginys „Socialinis skambutis“
  • Seminaras “Bendruomeniškumo ugdymas”
  • Radijo laidų ciklas „Priklausomybė ir visuomenė: šiandienos aktualijos“
  • Seminaras – diskusija “Lygiavertiškumas“
  • Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimo renginiai
  • Pagalbos forumas
  • Įstaigų bendradarbiavimo idėjų mugė
  • Mokymai asmenims, dirbantiems su priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis sergančiaisiais žmonėmis
  • Komandinės supervizijos

Psichoaktyvių medžiagų vartojimas sukelia daug problemų tiek patiems priklausomiems asmenims, tiek aplinkiniams: nusikalstama veikla, sveikatos, darbo santykių, santykių su artimaisiais problemos ir visuomenės atstūmimas. Projekto pareiškėjas nuolatos bendradarbiauja su įkalinimo įstaigomis (Pravieniškių, Kybartų, Panevėžio moterų), savivaldybių (Akmenės raj., Naujosios Akmenės, Mažeikių raj., Kretingos raj., Joniškio, Druskininkų ir kt.) socialinių skyrių atstovais, kitais reabilitacijos centrais (VšĮ „EternaVita“ Šiaulių raj, „Pilnų namų bendruomenė“ Varėnos raj. Ir kt.), Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacija. Šio glaudaus bendradarbiavimo dėka išryškėjusios problemos ir buvo viena iš priežasčių, paskatinusių vykdyti prevencines priemones visos Lietuvos mastu ir įtraukiant įvairių įstaigų atstovus.