Vaikas – visavertis, pilnateisis visuomenės narys

Pradėta galvoti, kaip galima būtų pagelbėti šiems vaikams. Taip buvo parašyti pirmieji projektai savivaldybei:

1.  2013 m. Projektas „Vaikas – visavertis, pilnateisis visuomenės narys“-  Patalpų, skirtų paraiškoje aprašytai veiklai vykdyti, eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija, vandentiekis ir kanalizacija, kita patalpų priežiūra)- 5000 lt.

2. 2013 m. Projektas  „Tarptautinė vaikų vasaros stovykla „Pažintis su Kuršių kraštu“. Vaikų  vasaros stovyklai organizuoti – 2000 lt.

 

Vykdyti projektai, kuriems lėšos buvo suaukotos ir savanorių aukos:

2010 m. – vaikų vasaros stovykla  “Vasaros blyksnis”, organizuota Akmenės rajone, Dabikinėlė.