Atviras jaunimo centras “NewStone”

“NewStone” tikslas ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime;
Plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas;
Vykdyti jaunimo narkomanijos, nusikalstamumo ir teisėtvarkos pažeidimų prevenciją;
Padėti jaunimui integruotis į kultūrinį, socialinį, ekonominį, pilietinį savivaldybės ir šalies gyvenimą.
       Jaunimo centre TU gali:

 • Žaisti tenisą
 • Sportuoti
 • Bendrauti
 • Susirasti naujų draugų
 • Gaminti maistą
 • Naudotis internetu
 • Žiūrėti filmus
 • Drauge keliauti
 • Dalyvauti renginiuose
 • Piešti, tapyti
 • Klausytis muzikos
 • Šokti

Informaciją teikia Elena Bagdonavičienė