Krizių centras

Krizių centras skirtas įvairių socialinių grupių žmonėms, dėl netikėtų gyvenimo posūkių, patekusiems į sudėtingas ir painias situacijas. Tai gali būti moterys, patiriančios smurtą šeimoje, šeimos, dėl įvairių priežasčių netekusios būsto ir kiti žmonės atsiduriantys krizinėse situacijose.
Krizių centre veikia blaivybės klubas, skirtas blaivybės keliu pasukusiems žmonėms norintiems tęsti sveikimo kelią. Čia taip pat įsikūrė romų tautybės vaikų dienos centras kuriame susirenka daugiau kaip 20 vaikų. Taip pat veikia dėvėtų rūbų parduotuvė, kurios dėka remontuojami “Prieglobsčiui” priklausantys pastatai bei statomi nauji.