Mišrus reabilitacijos centras

Gražiose Dabikinės hidrografinio draustinio apylinkėse, Akmenės rajone, įsikūręs labdaros ir paramos fondui “Prieglobstis” priklausantis, vyrų ir moterų psichologinės socialinės reabilitacijos centras. Čia yra 30 vietų į gyvenimo nuošalę patekusiems žmonėms.Centras veikia jau daugiau kaip 10 metų ir yra sukaupęs gerą patirtį priklausomybės ligų gydyme. Čia taikoma adaptuota dvylikos žingsnių į blaivybę programa. Centro gyventojai mokomi ir patys mokosi, keisti ydingo gyvenimo įpročius, dirbti su savo emocine ir psichologine būsena, lavinami darbiniai ir socialiniai įgūdžiai. Jiems padeda kvalifikuotų specialistų komanda. Socialinė priežiūra vyksta visą parą. Centre nerūkoma ir savaime suprantama draudžiama vartoti bet kokias psichotropines medžiagas. Programa suskirsyta į keturias fazes. Pirma fazė, trunkanti du mėnesius, yra nekontaktinė. Antra fazė (4 mėnesiai) – socialinių ir darbo įgūdžių atstatymas. Šioje fazėja klientams leidžiama skambinti artimiesiems ir pasimatyti su jais. Trečia fazė (4 mėnesiai) – dalinio savarankiškumo ir atstatymo laikotarpis. Leidžiamos trumpalaikės išvykos į namus. Ketvirta fazė (2 mėnesiai) – savarnkiškumo ugdymas, darbo paieška, reintegracija į visuomenę ir pasiruošimas adaptacijos programai.

Programa yra parvirtinta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD). Centrui išduota licencija